Despre Noi


MHN PUblicum este o grupare de colecționari de artă
2 Inventarul este constrstruit în jurul colecției de artă europeană MHN adunata în peste 30 de ani și în continuă mișcare. Colecția traversează 4 secole de strădanie artistică europeană.
3 Inventarul cuprinde nume mari ca Picasoo ,Miro, Klimt, Stephan Kessler,Lucien Adrion, Christo Kokoschka, alături de nume nemeritat uitate ale unor artiști români ca Benedict Gănescu, Vasile Dobrian sau nume in pericol sa fie uitate ca Ion Bițan ,Ion Nicodim, Vasile Gorduz.
4 Toate lucrările de artă europeană sunt însoțite de cotațiile pe piața globală de artă biografii ale artiștilor, provienențe bibliografii. În ce privește artiștii români lucrăm intens pentru stabilirea acelorași norme.
5 Majoritatea lucrărilor sunt de vânzare. Există și lucrări care sunt prezentate în acest site și în galerie. Ele pot fi însa obiect al unor schimburi culturale reproduceri media etc.
6 Scopul major al MHN Publicum este să pună în contact arta europeană cu cea româneasca, să informeze colecționarii și amatorii de artă români ce se întamplă în clipa asta în republica fără graniță a artei.
7 Al doilea scop este cel comercial vezi butonul Cumpăr Vând.
MHN Publicum nu vinde și cumpără orice. ”Putin și Bun” este una din devizele noastre 
8 Pentru moment nu suntem focusați pe tineri ci doar pe valori cotate și probate. Cu toate acestea MHN Publicumeste mai mult decât atent la tineri. La sfarșitul fiecarui an MHN Publicum oferă o bursă de merit unui tânăr arist considerat merituos talentat, echilibrat și nu în ultimul rând civilizat.Valoarea bursei este de 10.000 euro și o călătorie de documentare plătită integral pe periada a doua luni într-o destinație europeană.
MHN Publicum nu apelează la fonduri europene ci doar la finanțări private, donații, sponsorizări.

MHN Publicumse organizează expoziții manifest sau personale ale unor “nume” ai artei românești și europene.